Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.3.7.
Plānotais finansējums:

4 999 999 EUR (t.sk. ESF+ finansējums – 4 249 999 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 750 000 EUR)

Mērķis: Valsts darba inspekcijas institucionālās veiktspējas stiprināšana un tās sniegto pakalpojumu modernizācija un kvalitātes paaugstināšana, attīstot mūsdienīgas uz informācijas tehnoloģiju risinājumiem balstītas darba metodes.
Mērķa grupa:
  • Valsts darba inspekcijas nodarbinātie.
  • Nodarbinātie un darba devēji.
Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
  • Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu – 1 iestāde.
  • Pilnveidoto informācijas sistēmu skaits – 1 informācijas sistēma.
Atbalstāmās darbības:
  • Valsts darba inspekcijas nodarbināto profesionālo spēju pilnveide.
  • Darbinieku nosūtīšanas kontroles un uzraudzības sistēmas veiktspējas stiprināšanas pasākumi nacionālās un pārrobežu sadarbības ietvaros.
  • Valsts darba inspekcijas integrētās informācijas sistēmas pilnveide un elektronisko rīku  pilnveide un izstrāde.
  • Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.
  • Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.
  • Projekta vadība un īstenošana.
Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/4-3-3-7
Projekta numurs/nosaukums: -
Projekta īstenošanas termiņš: -
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Valsts darba inspekcija
Sadarbības partneri: -
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2024. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 272
Vienkāršotās izmaksas:
Cita noderīga informācija:

ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Agnese Gelžina

Vecākā eksperte
agnese.gelzina [at] lm.gov.lv