Noteiktām iedzīvotāju grupām valsts sniedz atbalstu naudas veidā.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir personai, kura nesaņem:

 1. valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam);
 2. apdrošināšanas atlīdzību par nelaimes gadījumu darbā;
 3. apdrošināšanas atlīdzību par arodslimību.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir:

 • Personai ar invaliditāti (vecākai par 18 gadiem). Pabalstu piešķir uz noteikto invaliditātes laiku.
 • Personai ar invaliditāti kopš bērnības. Pabalstu piešķir uz noteikto invaliditātes laiku.
 • Personai, kura nestrādā un ir sasniegusi pensijas vecumu. Pabalstu piešķir uz mūžu.
 • Personai, kura zaudējusi vienu vai abus apgādniekus un nav stājusies laulībā. Pabalstu piešķir līdz pilngadības sasniegšanai vai līdz 24 gadiem (ja persona mācās/studē).

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs mēnesī:

 • personai, kura sasniegusi pensijas vecumu – 125,00 eiro
 • apgādnieka zaudējuma gadījumā katram bērnam:
  • līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot) – 157,00 eiro;
  • no 7 gadu vecuma – 188,00 eiro.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts mēnesī personai ar invaliditāti:

Noteiktā invaliditātes grupa

Persona strādā

Persona nestrādā

I invaliditātes grupa (vispārējā)

175,00 eiro

227,50 eiro

I invaliditātes grupa no bērnības

219,80 eiro

285,74 eiro

II invaliditātes grupa (vispārējā)

150,00 eiro

180,00 eiro

II invaliditātes grupa no bērnības

188,40 eiro

226,08 eiro

III invaliditātes grupa (vispārējā)

125,00 eiro (nav atkarīgs no nodarbinātības)

III invaliditātes grupa no bērnības

157,00 eiro (nav atkarīgs no nodarbinātības)

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu var saņemt:

 • sakarā ar invaliditāti vai noteikto pensionēšanās vecumu – Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieku un bezvalstnieki, kuriem piešķirts personas kods un kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, ja viņi Latvijā bez pārtraukuma nodzīvojuši pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, bet kopumā – ne mazāk kā 60 mēnešus;
 • apgādnieka zaudējuma gadījumā – Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieki un bezvalstnieki, kuriem piešķirts personas kods un kuri patstāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, ja viņi zaudējuši apgādnieku.

 Ja persona pārceļas uz dzīvi ārvalstī, pabalstu vairs nemaksā.

Pirms izbraukšanas izmaksā pabalstu par nākamajiem 2 mēnešiem.

Iesniegumu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai var iesniegt: