Latvijā vīriešiem un sievietēm vecuma pensijas piešķiršanas vecums ir vienāds.

2022. gadā tas ir 64 gadi 3 mēneši.

Vecuma pensiju var piešķirt, ja apdrošināšanas stāžs ir 15 gadi.

Arī tad, ja cilvēks ir sasniedzis pensijas vecumu, viņš var turpināt strādāt un pensionēties vēlāk. 

Katrs cilvēks pats var izvēlēties, kad iet pensijā.

Pensijas apmērs ir atkarīgs no veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām (turpmāk - iemaksas). Tas ir atkarīgs arī no cilvēka vecuma, kādā viņš iet pensijā.

Vecuma pensiju aprēķina no uzkrātā pensijas kapitāla.

Pensijas kapitālu veido par katru cilvēku reģistrētā iemaksu summa. Tai klāt vēl nāk ikgadējais ieguldījumu pieaugums.

Ir noteikts vecuma pensijas minimālais apmērs.

Minimālās vecuma pensijas apmērs par 15 apdrošināšanas stāža gadiem ir 149,60 euro. Tas paaugstinās par katru nākamo stāža gadu.

Personām ar invaliditāti no bērnības minimālās vecuma pensijas apmērs ir lielāks.

Atsevišķos gadījumos ir iespēja doties pensijā pirms pensijas vecuma sasniegšanas.