trīs logo ansamblis

EEZ projekta Nr. EEZ/LM/2020/5 “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” (turpmāk – Projekts) ietvaros joprojām tiek pilnveidots Bērna mājas (Barnahus) pakalpojums. Lai nodrošinātu pakalpojuma saturiskās darbības plānošanu un īpaši, lai uzlabotu bērnu pratināšanas kvalitāti kriminālprocesa ietvaros gan attieksmē pret cietušo, gan saistībā ar ievāktās informācijas kvalitāti un vairākkārtēju izmantošanu ir iztulkots un Latvijas situācijai adaptēts NICHD (National Institute of Child Health and Human Development Investigative Interview protocol) izmeklēšanas intervijas protokols. Lai NICHD noteiktie principi veiksmīgi iedzīvotos praksē, sadarbībā ar nodibinājumu “Centrs Dardedze”, tika nodrošinātas mācības tiesībsargājošās jomas pārstāvjiem (prokuroriem), policijas darbiniekiem (izmeklētājiem), psihologiem un Bērna mājas darbiniekiem. Mācībās no 2023. gada 1. novembra līdz 2023. gada 8. decembrim (2 mācību grupās) kopumā tika apmācīti 38 dalībnieki.

Mācību mērķis bija nodrošināt augstākminēto profesiju pārstāvjus ar NICHD izmeklēšanas intervijas protokola zinātnisko pamatojumu un praktisko piemērotību Latvijas kultūrvidei un kriminālizmeklēšanai, darbā ar nepilngadīgajiem cietušajiem un lieciniekiem, lai izzinātu informāciju par iespējami piedzīvoto noziedzīgo nodarījumu. Pēdējā mācību dienā dalībnieki tika iepazīstināti ar Bērna mājas iekārtojumu un darbību, kā arī nodrošināti praktiskie treniņi ar videoierakstu.