Vēstules vecākiem

„Vecāku vēstules" ir materiāls vecākiem, izskaidrojot situācijas, ar kurām var saskarties jaunie vecāki, un iesakot piemērotāko rīcību atkarībā no bērna vecuma. „Vecāku vēstules" ir adaptētas Latvijas lasītājam no Austrijas Federālās Veselības, ģimenes un jaunatnes lietu ministrijas izstrādāta materiāla, kas pieejamas interneta vietnē šeit.