Labklājības ministrija sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju “SUSTENTO” izveidoja informatīvi izglītojošo video materiālu par piekļūstamas vides veidošanu.

Video materiāls ir izveidots, lai veicinātu vides un informācijas piekļūstamību cilvēkiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem un tādējādi veidotu iekļaujošu vidi un sabiedrību.

Video materiālā ir iekļauti ieteikumi, kas aptver dažādus būves un informācijas piekļūstamības aspektus - pieeju un piekļuvi ēkai, pārvietošanos telpās un starp stāviem, tostarp piekļūstamas sanitārtehniskās telpas, drošību un evakuāciju, skaņas, vizuālo un taktilo informāciju, iekārtojumu un aprīkojumu telpās.

Ministrija aicina ikvienu iepazīties ar video materiālā iekļautiem ieteikumiem un praktiski pielietot tos, lai veidotu iekļaujošu vidi un sabiedrību.

Ieteikumi piekļūstamas vides veidošanai

Video materiāla saturs ir izstrādāts Labklājības ministrijas Eiropas Sociālā fonda projekta “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2. kārta)” ietvaros