05.01.2022.

Vides piekļūstamības labās prakses piemēri ES fondu līdzfinansētājos projektos

Labklājības ministrijas uzdevumā Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO apkopoja 15 labas prakses piemērus ES fondu līdzfinansētajos projektos.

Labās prakses piemēri apkopoti par dažāda veida projektiem: degradēto teritoriju atjaunošana, publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai, nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana, veselības aprūpes pakalpojumu piekļūstamības uzlabošana.

Labās prakses piemēru apkopojums satur informāciju par projektu, to mērķiem un fotofiksācijas par piekļūstamības risinājumiem, kuri ir atzīti par veiksmīgiem un inovatīviem.  

Vairāk par labās prakses piemēriem šeit: https://videvieno.lv/laba-prakse/

Labās prakses piemēri