vides un informācijas piekļūstamība

Labklājības ministrija ir sagatavojusi informatīvo materiālu par vides un informācijas piekļūstamību – labās prakses piemēriem un nepārdomātiem risinājumiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Materiāls satur informāciju un ieteikumus kā veidot piekļūstamu vidi un informāciju, lai vide un pakalpojumi būtu piekļūstami un iekļaujoši ikvienam.

Jo piekļūstamāka ir vide un pakalpojumi, jo vairāk cilvēks ar invaliditāti spēj būt patstāvīgs un neatkarīgs - patstāvīgi pārvietoties, strādāt, uztvert sev saprotamā veidā informāciju un mijiedarboties ar līdzcilvēkiem. Piekļūstama vide ir priekšnosacījums tam, lai ikvienam sabiedrības loceklim būtu iespēja brīvi un bez šķēršļiem saņemt savām vajadzībām atbilstošus pakalpojumus un veikt ikdienas nodarbes.