Vides pašnovērtējuma anketa atrodama šeit: 

Attēls

Lai novērtētu valsts un pašvaldību institūciju ēku un ēku, kurās tiek sniegti valsts un pašvaldību pakalpojumi iedzīvotājiem, pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, Labklājības ministrija aicina valsts un pašvaldību iestādes veikt vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējumu.

  • Valsts un pašvaldību institūciju vides un informācijas pašnovērtējuma aizpildīto anketu nosūtot uz e-pastu: Lmanketa@lm.gov.lv

Ieteikumi vides pašnovērtējuma anketas aizpildīšanai

  • Aizpildot anketu, pievērsiet uzmanību, ka Excel tabulai ir vairāki atvērumi (lapas) – “Vispārīga informācija”, “Publiskas ēkas”, “Pasākumu zāle”  un “Sporta būve” - un tās attiecīgi ir jāaizpilda.
  • Ja vienā ēkā atrodas vairākas iestādes, piemēram, administrācija, sporta zāle un publisku pasākumu zāle, tad jāaizpilda viena anketa par visiem trīs ēku veidiem – “Publiskas ēkas”, “Publisku pasākumu zāle” un “Sporta būve”, norādot iestāžu nosaukumus anketas 1.lapā “Vispārīgā informācija”.
  • Ja ēkā nav sporta zāles vai publisku pasākumu zāles, tad šīs sadaļas var atstāt neaizpildītas, veicot attiecīgu ierakstu, ka šāda telpa nav.
  • Pašnovērtējumu veiciet ēkās, kurās tiek apkalpoti klienti un tiek sniegti pakalpojumi iedzīvotājiem, ēkās, kur tiek veiktas administratīvās funkcijas,  vai tiek nodarbināti civilie iedzīvotāji (piemēram, Aizsardzības ministrijas ēkās).
  • Ja institūcijas īpašumā ir vairākas ēkas, kas ir būvētas pēc viena projekta un ir identiskas (piemēram, atpūtas bāzes namiņi.
  • Aizpildītās anketas failu lūdzu nosauciet šādā formātā: 15.1._Ogre_PII_Pienenite_10pkur 15.1. - Institucionālā klasifikatora kods (atrodams anketas 1.lapā “Vispārīgā informācija”); Ogre – iestādes atrašanās vieta (pilsēta); PII_Pienenite - iestādes nosaukums saīsinātā formā.
  • Jautājumu un konsultāciju nepieciešamības gadījumā lūdzu sūtiet savus jautājumus uz e-pastu: Lmanketa@lm.gov.lv 

2020. gada 18.jūnija semināra "Vides un informācijas pieejamības pašnovērtējums" pilns video ieraksts skatāms šeit:

Vides un informācijas pieejamības pašnovērtējums" (18.06.2020.) pilns video ieraksts skatāms šeit: