Starptautiskā darba organizācija (turpmāk - SDO) tika izveidota 1919. gadā, un 1946. gadā tā kļuva par Apvienoto Nāciju Organizācijas pirmo specializēto aģentūru. SDO ir trīspusēja organizācija, kuras darbā piedalās dalībvalstu valdības, arodbiedrības un darba devēju organizācijas.

SDO galvenais mērķis ir veicināt sociālo taisnīgumu un starptautisku darba tiesību atzīšanu. Organizācijas uzdevums ir formulēt starptautiskos darba standartus (konvenciju un rekomendāciju formā), nosakot minimālās darba tiesību prasības. SDO sniedz dalībvalstīm arī konsultatīvu un tehnisku palīdzību nacionālo politiku izstrādē un ieviešanā.

SDO politikas virzieni, kā arī jauni starptautiskie darba standarti tiek apstiprināti Starptautiskajā darba konferencē, kas sanāk vienreiz gadā (parasti jūnijā) Ženēvā, Šveicē, un kurā piedalās dalībvalstu valdību, arodbiedrību un darba devēju organizāciju delegācijas.

Pašlaik SDO ir 187 dalībvalstis. Latvija pievienojās SDO 1921. gadā un savu dalību atjaunoja 1991. gadā.