Ziemeļvalstu Ministru padome (ZMP) ir būtisks sadarbības partneris dzimumu līdztiesības politikas veidošanā un iesaistīto pušu izpratnes un zināšanu pilnveidošanā, kā arī savstarpējās mācīšanās un pieredzes apmaiņā. ZMP sniegtais atbalsts bijis īpaši nozīmīgs dažādu iniciatīvu un projektu īstenošanā

Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā