attēls

Projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros veiktā pētījuma “Esošo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze” pirmais posms ir noslēdzies. Ir apzināta, izpētīta un analizēta pieejamā statistiskā informācija, kā rezultātā ir izvēlētas pašvaldības, kurās veikt padziļinātu izpēti, komunicējot ar šo pašvaldību sociālās jomas pārstāvjiem un pakalpojumu sniedzējiem. Publiskā iepirkuma rezultātā pētījumu veic personu apvienība, ko veido SIA ''Konsorts'' un SIA ''AC konsultācijas”. Pirms došanās uz konkrētām pašvaldībām, pašvaldību pārstāvji tiks uzrunāti un aicināti uz tikšanos, lai diskutētu par sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas un finansēšanas sistēmu. Paredzams, ka tikšanās notiks šī gada pirmajā pusgadā.Pētījumā iegūtā informācija tiks izmantota sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrādei personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar invaliditāti. 

Aicinām būt atsaucīgiem un sadarboties!

Pašvaldības, kurās tiek plānots veikt padziļinātu izpēti:

 1. Aizkraukles novads
 2. Aizputes novads
 3. Alūksnes novads
 4. Amatas novads
 5. Baltinavas novads
 6. Bauskas novads
 7. Dagdas novads
 8. Daugavpils
 9. Dobeles novads
 10. Dundagas novads
 11. Gulbenes novads
 12. Jelgava
 13. Jēkabpils
 14. Jūrmala
 15. Kandavas novads
 16. Kocēnu novads
 17. Krāslavas novads
 18. Liepāja
 19. Lubānas novads
 20. Mazsalacas novads
 21. Mālpils novads
 22. Nīcas novads
 23. Ozolnieku novads
 24. Preiļu novads
 25. Rēzekne
 26. Rēzeknes novads
 27. Rojas novads
 28. Ropažu novads
 29. Rugāju novads
 30. Saldus novads
 31. Sējas novads
 32. Siguldas novads
 33. Skrīveru novads
 34. Talsu novads
 35. Tērvetes novads
 36. Tukuma novads
 37. Valmiera
 38. Ventspils