attēls

Konference “Labā prakse autisma jomā”

Aicinām ikvienu interesentu pieteikties dalībai konferencē “Labā prakse autisma jomā” 2023. gada 15. un 16. decembrī. Konferenci iespējams apmeklēt klātienē – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, vai pieslēgties attālināti. Pieteikšanās konferences...
Skatīt vairāk

PAPILDUS PIETEIKŠANĀS atelpas brīža pakalpojuma saņemšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem LATGALES, RĪGAS UN ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONOS.

No 2022. gada februāra līdz 2022. gada augustam izmēģinājuma projekta ietvaros, 50 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks nodrošināts atelpas brīža pakalpojums mājoklī. AB pakalpojums mājoklī pilngadīgām personām ar GRT ir īslaicīgs...
Skatīt vairāk

Pieteikšanās atelpas brīža pakalpojuma saņemšanai

No 2022. gada februāra līdz 2022. gada augustam izmēģinājuma projekta ietvaros, 50 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks nodrošināts atelpas brīža pakalpojums mājoklī. AB pakalpojums mājoklī pilngadīgām personām ar GRT ir īslaicīgs...
Skatīt vairāk

Plāno pagarināt Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektu personām ar garīga rakstura traucējumiem

28.09.2020./Kopš 2019. gada novembra cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja saņemt dažādus sociālos pakalpojumus individuālā budžeta modeļa izmēģinājuma projektā. To Labklājības ministrija īsteno sadarbībā ar 10 Latvijas pašvaldībām...
Skatīt vairāk

Aptauja ģimenēm, kurās aug bērns ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

16.12.2020. Aptauja ģimenēm, kurās aug bērns ar smagiem funkcionāliem traucējumiem – ar īpašas kopšanas nepieciešamību. Labklājības ministrija ESF projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros 2021. gadā izstrādās atelpas brīža...
Skatīt vairāk

Atbalsta personas ikdiena un misija raidījumā "Cilvēki//Stāsti"

13.07.2020. Kas ir atbalsta persona cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem, raidījumā "Cilvēki//Stāsti" skaidro biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem “Zelda””. Te arī atbalsta personas un atbalstāmā cilvēka pieredze un...
Skatīt vairāk

Individuālā budžeta modelis bērniem

13.07.2020 Iepirkuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde, aprobācija izmēģinājumprojektos un izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšana" uzvarētāji ir personu apvienība, kura sastāv no...
Skatīt vairāk

Personas ar garīga rakstura traucējumiem var pieteikties dalībai izmēģinājumprojektā

22.07.2019.Jauna pieeja sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem 22.07.2019. Labklājības ministrija sadarbībā ar 10 Latvijas pašvaldībām īstenos izmēģinājumprojektu, kura mērķis ir izmēģināt jaunu pieeju ..
Skatīt vairāk

Individuālā budžeta modeļa izstrāde

13.07.2020.Iepirkuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde, aprobācija izmēģinājumprojektos un izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšana" uzvarētāji ir personu apvienība, kura sastāv no...
Skatīt vairāk

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem sāk saņemt atbalstu Individuālā budžeta izmēģinājumprojektā

04.12.2019. Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem sāk saņemt atbalstu Individuālā budžeta izmēģinājumprojektā Šī gada novembrī 10 Latvijas pašvaldībās, kopā 100 cilvēki sāka saņemt pakalpojumus Individuālā budžeta izmēģinājumprojektā sociālo...
Skatīt vairāk

Par atbalstīto lemtspēju, atbalsta personas pakalpojumu un attieksmes maiņu.

16.03.2019.Biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ZELDA", kas projekta ietvaros izstrādā atbalsta personas pakalpojuma aprakstu, organizēšanas un finansēšanas kārtību un īsteno atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojektu, par...
Skatīt vairāk

Cilvēkam ir tiesības lemt par savu dzīvi arī tad, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams atbalsts!

30.11.2019. noslēdzās atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekts, kurš tika īstenots ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Izmēģinājumprojekta laikā no 01.02.2018. līdz 30.11.2019. kopā atbalstu ir saņēmis 331 cilvēks...
Skatīt vairāk

Pašvaldības aprobēs jaunu pieeju sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem

16.07.2019. Sociālo pakalpojumu attīstības padome ir apstiprinājusi pašvaldības, kuras piedalīsies Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura....
Skatīt vairāk

Izmēģinājuma projekta pozitīvie rezultāti - vecāku un sociālo darbinieku stāsti

28.06.2019./ Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekts bērniem ar invaliditāti tiek īstenots no 2018. gada septembra, kura laikā 100 bērni un viņu ģimenes no 10 Latvijas pašvaldībām saņem sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus...
Skatīt vairāk

Bērniem ar invaliditāti uzlabo dzīves kvalitāti. Speciālista viedoklis par Individuālā budžeta modeli

04.04.2019. /Labklājības ministrija Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros kopš pērnā gada septembra īsteno individuālā budžeta modeļa izmēģinājuma projektu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem.
Skatīt vairāk

Izmēģinājumprojekts par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

2018.05. Labklājības ministrija kopā ar sadarbības partneriem - pašvaldībām, pilotēs jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem: Individuālā budžeta modeli (IB modelis)...
Skatīt vairāk

Atbalsta personas pakalpojuma izstrādei un ieviešanai personām ar garīga rakstura traucējumiem

06.2017. Ir zināma publiskā iepirkuma ''Atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde, atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana un izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtējums'' uzvarētājstā ir...
Skatīt vairāk

Par pētījuma “Esošo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze” pirmo posmu

03.2017. Projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros veiktā pētījuma “Esošo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze” pirmais posms ir noslēdzies. Ir apzināta, izpētīta un analizēta pieej
Skatīt vairāk

2016. gada oktobrī plānota iepirkuma izsludināšana apakšdarbības „Esošo sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze” īstenošanai.

Plānotās apakšdarbības apraksts: darbības ietvaros finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras ietvaros izvēlēts pakalpojuma sniedzējs veiks kvalitatīvu projekta mērķa grupas personām pašlaik pieejamās sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīzi, izvērtējot valsts un pašvaldību pienākumus sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī valsts un pašvaldību budžeta struktūras atbilstību normatīvajiem aktiem sociālo pakalpojumu jomā. Analīze sniegs informāciju par noteikto valsts un pašvaldību pienākumu sociālo pakalpojumu jomā nodrošināšanu un vērtējumu par valsts un pašvaldību budžeta struktūru atbilstību normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu jomā noteiktajam.  Analīzes par pašlaik pieejamajiem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem ietvaros tiks izvērtēti visi 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros sniedzamo sabiedrībā balstīto pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem finansēšanas un izmaksu noteikšanas mehānismi.

31.10.2016. izsludināts iepirkums pētījumam „Esošo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze”. Detalizēta informācija: index.php?option=com_content&view=article&id=80359

16.02.2017. izsludināts iepirkums ''Atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde, atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana un izmēģinājumprojekta  rezultātu izvērtējums". Detalizēta informācija: index.php?option=com_content&view=article&id=80568

18.09.2017. izsludināts iepirkums ''Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde, aprobācija izmēģinājumprojektos un izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšana". Detalizēta informācija: index.php?option=com_content&view=article&id=80583