Labklājības ministrija 2020. gadā analizēja valsts un pašvaldību iestāžu ēku infrastruktūras pieejamību.

Analīzes mērķis ir iegūt informāciju par vides un informācijas pieejamību valsts un pašvaldību iestādēs, tostarp sabiedriskā transporta infrastruktūras pieejamību, lai palielinātu to sabiedrībai paredzēto publisko pakalpojumu un publisko ēku skaitu, kurās ir nodrošināta vides pieejamība visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti.

Informāciju sniedza pašas iestādes, respektīvi, novērtējums balstās pašvērtējumā. Analīzē tika iekļautas 2249 anketas.