Labklājības ministrijas  uzdevumā īstenots pētījums par asistenta pakalpojumu par asistenta pakalpojuma pašvaldībā saņēmēju viedokli saistībā ar veiktajām izmaiņām asistenta pakalpojuma nodrošināšanā. Pētījumā tika noskaidrots asistenta pakalpojuma saņēmēju viedoklis par asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā, lai novērtētu tiesiskā regulējuma par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu ietekmi uz personas iespēju saņemt viņa vajadzībām atbilstošu pakalpojumu.

Pētījums