Horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" īstenošanas ietekmes 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodā izvērtējums

LM uzdevumā SIA "Projektu un kvalitātes vadība" no 2022. gada jūnija līdz 2023. gada februārim tika īstenots pētījums par horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" īstenošanas ietekmi uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, personu ar invaliditāti
Skatīt vairāk

Sabiedriskās domas aptauja par sabiedrības izpratni par diskriminācijas aspektiem (28.12.2022.)

Labklājības ministrijas uzdevumā SIA "Berg Research" veica pētījumu "Sabiedriskās domas aptauja par sabiedrības izpratni par diskriminācijas aspektiem". Aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli un ...
Skatīt vairāk

Novērtējums par vides piekļūstamības pašnovērtējumu augstākās izglītības iestādēs (18.01.2022.)

Labklājības ministrija sagatavoja novērtējumu par augstākās izglītības iestāžu vides piekļūstamību kopā par 26 augstākās izglītības iestādēm un to 94 ēkām.
Skatīt vairāk

Pētījums par asistenta pakalpojuma pašvaldībā saņēmēju viedokli saistībā ar veiktajām izmaiņām asistenta pakalpojuma nodrošināšanā (14.01.2022.)

Labklājības ministrijas uzdevumā īstenots pētījums par asistenta pakalpojuma pašvaldībā saņēmēju viedokli saistībā ar veiktajām izmaiņām asistenta pakalpojuma nodrošināšanā.
Skatīt vairāk

Aptauja par mājokļa vides pieejamības pielāgojumu nepieciešamību (26.04.2021.)

Labklājības ministrija no 2020. gada 17. decembra līdz 2021. gada 8. aprīlim (15 nedēļu garumā) ar tīmekļvietnes visidati.lv starpniecību veica aptauju “Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem par mājokļa vides pieejamības pielāgojumu nepieciešamību”.
Skatīt vairāk

Analīze par vides pieejamības pašnovērtējumu valsts un pašvaldību iestādēs (31.03.2021.)

Labklājības ministrija 2020. gadā analizēja valsts un pašvaldību iestāžu ēku infrastruktūras pieejamību, lai palielinātu to sabiedrībai paredzēto publisko pakalpojumu un publisko ēku skaitu, kurās ir nodrošināta vides pieejamība visām sabiedrības grupām,
Skatīt vairāk

Personu ar invaliditāti aptauja par sabiedrības attieksmi, vides pieejamību un līdz šim saņemtā atbalsta novērtējums un jomām, kurās būtu nepieciešami uzlabojumi (14.07.2020)

Labklājības ministrija veica personu ar invaliditāti aptauju, lai noskaidrotu personu ar invaliditāti viedokli par sabiedrības attieksmi, vides pieejamību un līdz šim saņemtā atbalsta novērtējumu un jomām, kurās būtu nepieciešami uzlabojumi
Skatīt vairāk