Pabalsti cilvēkiem, kuri cietuši nelaimes gadījumā darbā vai kuriem konstatēta arodslimība

Latvijā ir vairāki pabalsti cilvēkiem, kuri cietuši nelaimes gadījumā darbā vai kuriem konstatēta arodslimība.

Nelaimes gadījums darbā ir veselībai radīts kaitējums, kura cēlonis ir ārkārtējs notikums darba laikā.

Arodslimība ir veselības traucējumi, kas radušies darba vides ietekmē. Cilvēks, kurš strādājis vismaz trīs gadus, var saņemt atlīdzību arodslimības gadījumā.

Cilvēks, kurš darbā ir zaudējis darbspējas, var saņemt atlīdzību no valsts.

Atlīdzības veids un lielums ir atkarīgs no darba spēju zaudējuma smaguma.

Ja darbspējas zaudētas īslaicīgi, cilvēks var saņemt slimības pabalstu.

Slimības pabalstu piešķir nepārtraukti 26 kalendārās nedēļas vai 52 nedēļas trīs gadu laikā.

Slimības pabalstu izmaksā 80% apmērā no cilvēka mēneša vidējās algas, no kuras maksāta sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Ja cilvēks darbspējas zaudējis pilnīgi vai daļēji, cilvēks var saņemt atlīdzību par darbspēju zaudējumu.

Ja darbspēju zaudējums ir 25% un lielāks, cilvēkam maksā atlīdzību par darbspēju zaudējumu.

Darbspēju zaudējuma lielumu izvērtē īpaša ārstu komisija.

Atlīdzības lielums ir atkarīgs no cilvēka vidējās algas un darbspēju zaudējuma smaguma.

Cilvēks, par darbspēju zaudējumu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, var saņemt atlīdzību par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem.

Atlīdzība paredzēta par papildu izdevumiem un pakalpojumiem:

• ārstēšanai un aprūpei;

• medicīniskajai un profesionālajai rehabilitācijai;

• ceļa izdevumiem ārstu apmeklēšanai;

• pavadoņa pakalpojumiem;

• rehabilitācijas un tehniskajiem palīglīdzekļiem;

Ja nelaimes gadījumā darbā vai arodslimības dēļ nomirst cilvēks, viņa ģimenes locekļi var saņemt

  • atlīdzību par apgādnieka zaudējumu
  • apbedīšanas pabalstu

Atlīdzību par apgādnieka zaudējuma  izmaksā tiem ģimenes locekļiem, kurus mirusī persona daļēji vai pilnīgi apgādāja.

No 2021. gada 1. janvāra atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālais apmērs katram bērnam ir šāds:

  • līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) – 136,00 euro;
  • no septiņu gadu vecuma – 163,00 euro.

Cilvēka nāves gadījumā viņa ģimenes locekļiem izmaksā apbedīšanas pabalstu.

Apbedīšanas pabalstu maksā ģimenes locekļiem vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.

Ja mirusi nodarbinātā persona, izmaksā pabalstu – mirušās personas divu vidējo algu apmērā.

Atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēja nāves gadījumā izmaksā apbedīšanas pabalstu – divu atlīdzību par darbspēju zaudējumu apmērā.

Ja cilvēks darba negadījumā cietis vai viņam ir konstatēta arodslimība līdz 1997. gada 1. janvārim, cilvēks var saņemt kaitējuma atlīdzību par nelaimes gadījumu darbā vai iegūtu arodslimību.

Atlīdzību izmaksā arī tad, ja arodslimība konstatēta pēc 1997. gada 1. janvārim, bet cilvēks vairs nestrādā.