attēls

13.12.2019.

Cilvēkam ir tiesības lemt par savu dzīvi arī tad, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams atbalsts!

Atbalsta persona palīdz cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem pieņemt svarīgus lēmumus, neierobežojot cilvēka rīcībspēju un ievērojot cilvēktiesību nodrošināšanu.

30.11.2019. noslēdzās atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekts, kurš tika īstenots ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Izmēģinājumprojekta laikā no 01.02.2018. līdz 30.11.2019. kopā atbalstu ir saņēmis 331 cilvēks.

2020. gadā tiks veikta atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtēšanu un atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde.

Atbalsta personas pakalpojuma izstrādes mērķis ir radīt alternatīvu risinājumu rīcībspējas ierobežošanai saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.

attēls

Daļa no cilvēkiem turpinās saņemt atbalsta personas pakalpojumu 2020. gadā individuālā budžeta izmēģinājumprojektā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, kas tiek īstenots ar  Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu ar mērķi aprobēt jaunu pieeju pakalpojumu nodrošināšanā un finansēšanā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.