LM Apmācību komisija

Skatīt vairāk --> 

Apmācību komisijas sastāvs

Apmācību komisijas nolikums

Apmācību komisijas protokoli

2022. gada Apmācību komisijas lēmums Nr.4

2022. gada Apmācību komisijas lēmums Nr.3

2022. gada Apmācību komisijas lēmums Nr.2 

2022. gada Apmācību komisijas lēmums Nr.1 

2021. gada Apmācību komisijas sēdes protokols Nr.3

2021. gada Apmācību komisijas sēdes protokols Nr.2

2021.gada Apmācību komisijas sēdes protokols Nr.1 

Apmācību saraksti

Skatīt vairāk -->

Neformālā izglītība - datorzinību kursi (arī nodarbinātām personām)

Neformālā izglītība - valodu kursi (arī nodarbinātām personām)

Tiešsaistes platformu kursi (arī nodarbinātām personām)

Profesionālā tālākizglītība un profesionālā pilnveide

Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju kursi (arī nodarbinātām personām)

Darba tirgū nepieciešamās pamatprasmes (konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi)

Ziņojumi par apmācību rezultātiem

Skatīt vairāk --> 

Ziņojums par apmācību rezultātiem 2021. gadā

Ziņojums par apmācību rezultātiem 2020. gadā

Ziņojums par apmācību rezultātiem 2019. gadā

Ziņojums par apmācību rezultātiem 2018. gadā

Ziņojums par apmācību rezultātiem 2017. gadā

Darba tirgus prognozes un prasmju prognožu rīki

Skatīt vairāk --> 

NVA darba tirgus īstermiņa prognozes

EM darba tirgus ilgtermiņa prognozes

CEDEFOP darba tirgus prognožu rīks Skills Forecast

CEDEFOP darba tirgus prasmju rīks Skills Intelligence 

OECD darba tirgus prasmju rīks Skills for Jobs 

OECD platforma Future of Work

ESF līdzfinansētie mūžizglītības projekti Latvijā