Bezdarbniekam, darba meklētājam, kā arī bezdarba riskam pakļautai personai ir iespēja izvēlēties izglītības programmu no Labklājības ministrijas apstiprinātā Apmācību jomu un profesiju saraksta. Apmācību komisija ir apstiprinājusi šādus Apmācību jomu un profesiju sarakstus.

Sīkāka informācija par profesionālās tālākizglītības un neformālās izglītības ieguvi pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.