Lai īstenotu personu ar invaliditāti tiesības uz izglītību bez diskriminācijas un ar vienlīdzīgām iespējām, 2020. gada 9.jūnijā Labklājības ministrija rīkoja tiešsaistes diskusiju par augstākās izglītības pieejamību. Diskusijā piedalījās Latvijas augstskolu mācībspēku pārstāvji un studenti, Izglītības un zinātnes un Kultūras ministriju pārstāvji, nevalstisko organizāciju, kas pārstāv personu ar invaliditāti intereses, pārstāvji  un Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā pārstāve. Plāna pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.-2021. gadam īstenošanas ietvaros ministrija ir uzsākusi darbu pie vadlīniju augstskolām par studiju vides un informācijas pieejamību izstrādes.

Diskusijā pārrunātais kalpos kā dzinulis jaunu iespēju attīstīšanai gan lai uzlabotu augstskolu vidi pirms kāds cilvēks ar funkcionēšanas ierobežojumiem tajā ir studējis, gan lai meklētu individuālus risinājumus brīdī, kad individuālā gadījumā pēc tādiem rodas nepieciešamība.