2020. gadā apritēja desmit gadi kopš Latvija ratificēja ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Šajos desmit gados ir ieviestas vairākas iniciatīvas, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju stiprināšanu un spēju iekļauties sabiedrībā.

Vienlaikus sabiedrības attieksme par invaliditātes jautājumiem un pašiem cilvēkiem ar invaliditāti joprojām ir nevienlīdzīga. Sabiedrībā vēl ir sastopami aizspriedumi un izpratnes trūkums, kas veido diskriminējošu attieksmi, pieņemot, ka invaliditātes dēļ personas nav spējīgas mācīties, strādāt, veidot ģimeni, būt aktīviem sabiedrības locekļiem.

2020.gada 19.augustā Labklājības ministrija sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā rīkoja diskusiju par sieviešu un vīriešu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un lomu mūsdienu sabiedrībā. Diskusijas laikā dalībnieki dalījās ar saviem pieredzes stāstiem un redzējumu par savu lomu mūsdienu sabiedrībā. Diskusijā tika runāts par to, kas būtu nepieciešams, lai ikvienam cilvēkam ar invaliditāti būtu vienlīdzīgas iespējas uz pilnvērtīgu dzīvi, neskatoties uz piemītošo funkcionēšanas ierobežojumu.

Diskusijas video skaties šeit:

1. daļa

2. daļa