Darba pieejamība

Darba apstākļi

Vienāda attieksme pret nodarbinātību un profesiju

Darba un ģimenes dzīves saskaņošana