Gala ziņojums par vides piekļūstamības ekspertu konsultācijām ES fondu projektu īstenošanas vietās

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO Labklājības ministrijas uzdevumā nodrošināja 100 vides piekļūstamības konsultācijas projektu īstenošanas vietās laika posmā no 2021. gada 9. jūnija līdz 2021. gada 28. oktobrim.

Konsultācijas laikā eksperti novērtēja būvniecības objektu piekļūstamību cilvēkiem ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem -  cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem.

No apsekotajiem objektiem 60% objekti ir novērtēti kā “pieejami”, 33% objektiem ir nepieciešami būtiski uzlabojumi vides piekļūstamības nodrošināšanai, savukārt 7% objektiem ir nepieejamas un tajos ir lielas nepilnības piekļūstamības nodrošināšanā kādai no funkcionālu traucējumu grupām. No 10 ārtelpas objektiem 9 novērtēti kā pieejami, bet viens kā nepieejams.

Gala ziņojums satur secinājumus par konsultācijām, kā arī ieteikumus vides piekļūstamības uzlabošanai.

Vadlīnijas

Gala ziņojums