Labklājības ministrija izstrādāja ieteikumus saziņas veidošanai ar cilvēkiem ar dažāda veida traucējumiem. Ieteikumi ir apkopoti pa traucējumu veidiem. 

Iekļaujošas vides ceļvedis ir izveidots ar mērķi pilnveidot publiskos pakalpojumus un rādīt piemēru kā valsts un pašvaldību iestādēm kļūt par iekļaujošas vides paraugu Latvijā un ārvalstīs, lai iespējami vairāk cilvēku ar invaliditāti varētu strādāt un saņemt pakalpojumu vienlīdzīgi ar citiem, bez šķēŗšļiem un iekļaujoša vidē. :  Labklājības ministrija izstrādāja ieteikumus saziņas veidošanai ar cilvēkiem ar dažāda veida traucējumiem. Ieteikumi ir apkopoti pa traucējumu veidiem. Tiek skaidrots, kas ir nepieciešams cilvēkiem ar konkrētiem traucējuma veidiem, kā jārīkojās un no ka ir jāizvairās, komunicējot ar cilvēkiem ar kāda veida traucējumiem.

Ieteikumi: https://www.lm.gov.lv/lv/media/8776/download