attēls

Individuālā budžeta modelis sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

 

Iepirkuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde, aprobācija izmēģinājumprojektos un izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšana" uzvarētāji ir personu apvienība, kura sastāv no Biedrības "Latvijas veselības ekonomikas asociācija" un Biedrības "Latvijas Sarkanais krusts" Kurzeme komitejas. Detalizēta informācija par iepirkumu

2018. gada pirmajā pusē izpildītājs izstrādā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - individuālā budžeta modeli, kurš tiks saskaņots Sociālo pakalpojumu attīstības padomē un pēc saskaņošanas aprobēts izmēģinajumprojektā.

Izveidojot individuālā budžeta modeli, tiek ņemta vērā gan ārvalstu pieredze, gan sociālās jomas ekspertu viedoklis Latvijā.

2018. gada 3. ceturksnī sāksies individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekts, kuru īstenos Labklājības ministrijas projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" vadības un īstenošanas personāls sadarbībā ar sadarbības partneriem - pašvaldībām.

• Izmēģinajumprojektā tiks iesaistīti 100 bērni ar funkcionāliem traucējumiem;

• Izmēģinajumprojekts ilgs 12 mēnešus; 

• Izmēģinājumprojekts tiks īstenots 10 pašvaldībās, vienā nacionālās nozīmes attīstības centrā (republikas pilsētā) un vienā reģionālās nozīmes attīstības centrā katrā plānošanas reģionā. Izmēģinājumprojektā var piedalīties pašvaldības, kuras piedalās Deinstitucionalizācijas projektā. Labklājības ministrija ir uzrunājusi pašvaldības, kuras var pieteikties dalībai izmēģinajumprojektā, aicinot iesniegt pieteikumu dalībai;

• Sociālo pakalpojumu attīstības padome saskaņos izmēģinajumprojekta īstenošanas vietas un sadarbības partnerus.