attēls

28.06.2019.

Individuālā budžeta modeļa izmēģinājuma projektam ir pozitīvi rezultāti

Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekts bērniem ar invaliditāti tiek īstenots no 2018. gada septembra, kura laikā 100 bērni un viņu ģimenes no 10 Latvijas pašvaldībām saņem sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

Pašvaldību sociālie darbinieki un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecāki dalījās savos novērojumos par to, kā saņemtais atbalsts un pakalpojumi ietekmē bērnu, vecāku un ģimenes dzīvi. 

Stāsta vecāki:

Bērns, kuram ir kustību traucējumi, garīgā rakstura traucējumi, intelektuālās attīstības traucējumi un redzes traucējumi. Projektā viens no mērķiem, bija  bērnam iemācīties pielāgoties dzīvei, lai iespēju robežās varētu sevi apkalpot. Kārtot savu istabu, sakārtot savas drēbes u.tt. ergoterapeitei tas izdevās. Viņa atrada kopēju valodu ar meiteni un veiksmīgi sāka darboties. Meitenei iemācīja saklāt savu gultu, rūpēties par savām drēbēm  (pakārt uz pakaramajiem , salocīt , apieties ar veļasmašīnu ), darboties virtuvē (uztaisīt tēju, kafiju , pagatavot sviestmaizītes, tostermaizītes , pagatavot vieglus salātiņus , mācījās galda kultūru ), gāja iepirkties veikalā ,  mācīja , kā rīkoties ar naudu , kārtot savu istabu.

Sasniegumi projekta norises laikā:

 • pats var uzvilkt bikses. Līdz šim bez pieaugušo atbalsta to izdarīt nevarēja;
 • ziemā pats iemācījās uzvilkt dūraiņus;
 • pats bez atbalsta var jakām, virsjakām  aiztaisīt rāvējslēdzi;
 • bez pieaugušo asistēšanas paņem šķēres un griež ar tām papīru;
 • uzlabojušās matemātiskās prasmes, ir iemācījies atņemšanu, līdz šim prata
  tikai saskaitīšanu;
 • ir paplašinājies vārdu krājums, pats veido apgalvojuma un nolieguma teikumus;
 • agrāk lietoja tikai no vecākiem dzirdētus teikumus. Tagad savas vēlmes spēj paust, veidojot savus teikumus;
 • krāsošanas uzdevumos precīzāk ievēro krāsošanas laukumu, 
  nekrāso pāri zīmējuma malām.

Bērns, kurš ir vājdzirdīgs un lieto implantu, izmēģinājumprojekta laikā regulāri apmeklējot nodarbības, it sevišķi audiologopēdu un speciālo pedagogu, ir kļuvis daudz zinātkārāks, pārliecinātāks un gudrāks, jo ievērojami ir uzlabojusies viņa valoda, lasītprasme un lasītā izpratne. Bērnam ir interese par grāmatām! Grāmatnīcas ir viens no mīļākajiem veikaliem! Agrāk viņš tikai pāršķirstīja bildes, bet tagad izlasa jaunu grāmatu jau pirmajā dienā! Kā arī dēļ valodas progresa bērns ir kļuvis komunikablāks (piemēram, tirdziņā viņš var bez problēmām pieiet un noskaidrot cik viņam interesējošā lieta maksā, ko pirms gada viņš nevarēja, jo kautrējās par savu valodu un domāja, ka cilvēki viņu nesapratīs). Intensīvais darbs izmēģinājumprojekta laikā ir atmaksājies un ir ievērojams progress! Paldies projekta idejas autoriem un  visiem projektā iesaistītajiem darbiniekiem!

Fizioterapijas un dietologa ietekmē, bērns ir kļuvis aktīvāks, pareizāk ēd, kā rezultātā ir zaudējis savaru, kas uzlabojis viņa pašsajūtu. Logopēds ir devis pozitīvu ietekmi uz latviešu valodas izrunu, uztveri, kā arī brīvāk spēj runāt latviski. Saņemtais psihologa atbalsts ir cēlis bērna pašapziņu. 9.klases izlaidumā ir dejojis, ko līdz šim nebija nekad uzdrošinājies darīt.

Psihologs daudz strādājis pie bērna pašapziņas, ir jūtams progress. Bērns ir kļuvis pašpārliecinātāks. Speciālā pedagoga darbs ir devis pozitīvus rezultātus mācībās, labāk sācis uztvert, saprast latviešu valodu, brīvāk sācis runāt latviski. Montesori nodarbībās grupā ir iemācījušas labāk komunicēt ar vienaudžiem, sadarboties vienam ar otru.

Regulāras logopēda un mūzikas terapijas nodarbības ir nesušas pozitīvus rezultātus, jo bērns ir sācis vairāk izteikt skaņas, pirmo reizi izrunāja –R. Atpazīst vairāk krāsu (piem. rozā), labāk izprot teikto. Lielākais sasniegums ir tas, ka māk patstāvīgi aiziet un izmantot tualeti.

Izmantojot visus izmēģinājuma projekta sniegtos pakalpojumus un regulāri strādājot, ir vērojama nozīmīga attīstības izaugsme:
Logopēdija: bērns izrunā visas skaņas, paplašinājies vārdu krājums, runā parādās 3-5 vārdu teikumi.
Montesori nodarbības: ir apgūti cipari no 1-20. Prot skaitīt no 1-10 uz priekšu un atpakaļ. Spēj veikt vienkāršas saskaitīšanas un atņemšanas darbības. 
Ergoterapija: ir attīstīti dažāda veida satvērieni labajai - spastiskajai rokai. Bērns ar lielāku motivāciju un interesi darbojas ikdienas darbiņos, izmanatojot labo roku.
Fizioterapijas kurss rehabilitācijas centrā: mūsuprāt, šis ir pats lielākais ieguvums izmēģinājuma projekta ietvaros. Pēc rehabilitācijas kursa beigšanas bija jūtams ļoti liels ''uzrāviens'' bērna attīstībā. Bērns spēj nosēdēt uz krēsla bez atbalsta  apm. 15 minūtes, ieņem četrrāpus pozu ar nelielu palīdzību un notur to  5 minūtes. Spēj pilnībā izstiept labo roku. Ķermenis kļuvis stabilāks, attīstījusies līdzsvara sajūta. 
Atelpas brīdis vecākiem, aprūpe mājās: Esam ieguvuši brīnišķīgu aukli, kura rūpējas, draudzējas, auklē, izglīto un visādi citādi pozitīvi ietekmē mūsu dēlu. Ļoti novērtējam doto iespēju veltīt laiku sev un atpūsties. 
Psihologs: man, kā īpaša bērna mammai, daudzie neskaidrie un sasāpējušie jautājumi ir atrisināti vai ieguvuši citu skata punktu. Ir vērtīgi, ka, reizi pa reizei, var vienkārši izrunāties ar neitrālu, ar ģimeni nesaistītu cilvēku. Visas mūsu ģimenes vārdā gribam teikt milzīgu paldies par mums doto iespēju. 

Projekts ļāva piedzīvot tādu - rehabilitāciju, kādai pēc būtības tai vajadzētu būt bērnam ar funkcionāliem (kustību) traucējumiem; - situāciju, kā ir, kad bērnam tiek nodrošināta regulāra, nepārtraukta un daudzveidīga rehabilitācija, kas ir galvenais no priekšnosacījumiem, lai tik nepieciešamā kustību un izturības attīstība pieaugtu un nostabilizētos. Bērnam bija secīgas nodarbības pie dažādiem speciālistiem, kas paplašināja un stiprināja viņa kustību spējas, un pašapziņu, ka pats var izdarīt daudzas lietas patstāvīgi un kvalitatīvi. Projekts deva iespēju iziet intensīvu rehabilitācijas kursu, kas deva būtisku ieguldījumu vispārējā ķermeņa izturībā uz lielākām un ilgstošākām slodzēm. Projekta periodā bērnam attīstījusies lielāka līdzsvara sajūta, kļuvis stabilāks un izturīgāks, kā arī parāda lielāku kustību amplitūdu un stiprumu pie funkcionālā traucējuma.

Pirmajā periodā saņemto ABA terapijas nodarbību rezultātā bērnam uzlabojušās ģērbšanās prasmes. Viņš nebaidās izmantot tualeti, pats mazgā rokas, ieslēdz gaismu vannas istabā, ko iepriekš nedarīja. Novērots, ka bērns mazāk dusmojas, pēc atgriešanās mājās izkāpjot no mašīnas, jo iepriekš viņam to nepatika darīt. Saskarsmē ar bērnu turpmāk izglītības iestādē izmantos speciālas sazināšanās kartiņas, kas ļauj bērnam saprast apkārtējo cilvēku norādes, kā arī bērns spēj izteikt savu gribu, ko saprot vecāki un skolotāji. ABA terapijas nodarbības notiek pie bērna mājās un dažās no tām  ir piedalījušies arī skolotājs un asistents, lai šīs metodes varētu turpināt izmantot arī skolas vidē un asistenta pakalpojuma sniegšanas laikā.

Piedaloties IB projektā esam guvuši ļoti lielu atbalstu, saņemot aprūpes mājās pakalpojumu. Tā kā manam bērnam ir ļoti smagi funkcionālie traucējumi, mediķi atzīst par lietderīgu tikai paliatīvo aprūpi, bet intensīvus rehabilitācijas pasākumus neuzskata par lietderīgiem. Mēs gribam, lai mūsu bērns dzīvotu ģimenē un, protams, aprūpētājs, kopjot gulošu bērnu, kuram ir epilepsijas lēkmes, ir svarīgākais atbalsta veids. Mēs esam sadraudzējušies ar mūsu aprūpētāju, uzticamies viņai, mums ir labs kontakts un sapratne. Aprūpētājai, kas nāk pie bērna, ir zināšanas un prasmes par aprūpi. Mēs viņai uzticamies. Mūsu bērns ir drošās rokās un tāpēc man kā brīvprātīgajam ir iespēja darboties un vadīt sabiedrisko organizāciju. Pateicoties dalībai IB projektā esam iepazinušies ar vairākiem labiem speciālistiem. Aizkustina viņu sirsnīgā attieksme pret bērnu, patiesā vēlme palīdzēt bērnam, ticība tam, ka jāstrādā ar bērnu un tad panākumi noteikti būs.

Ļoti svarīgas priekš bērna bija ABA terapijas nodarbības. Speciālists izstāstīja vecākiem, kā rīkoties gadījumos, kad bērns izdara “blēņas”. Šīs metodes var pielietot ikdienā un ļoti labi darbojas. Bērns ļoti labi pieņēma arī audio logopēda nodarbības, līdzdarbojās. Tā kā bērnam ir autisma diagnoze, ļoti grūti ir panākt to, lai bērns darītu kaut ko lietderīgu, kas ir nepieciešams. Arī psihologa konsultācijās vecāks ieguva atbalstu un to iespaidā sāka vairāk uzmanības un laika veltīt pašam sev, atrast atpūtas brīdi, ne tikai domāt par bērna vajadzībām.

 

Stāsta pašvaldības sociālo dienestu sociālie darbinieki:

Bērnam, kuram ir kustību traucējumi, pārvietojās tikai ratiņkrēslā projektā viens no mērķiem  uzlabot  bērna funkcionālās spējas, stiprināt muskulatūru. Intensīvi saņemot sekojošus pakalpojumus - individuālo fizioterapiju ūdenī, ergoterapeita nod., fizioterapiju zālē, kanisterapiju un psihologa pakalpojumus, bērns sāk pārvietoties patstāvīgi, kļuvis patstāvīgāks, apmeklē dienas centru, mazinājusies lielā atkarība no vecāku palīdzības.

Bērns ar autismu, kuram nebija dienas struktūras, agresija vērsta uz sevi, nespēja iekļauties mācību iestādē. Projektā viens no mērķiem ir  mazināt bērna totālo atkarību ikdienas aktivitātēs. Intensīvas individuālās ABA terapijas  pakalpojumu rezultātā bērns kļuvis mierīgāks, izveidota dienas struktūra, sāk iekļauties skolas kolektīvā, mazinājusies agresija un lielā atkarība no mātes klātbūtnes.

Sarunās ar vecākiem noskaidrots, ka bērniem uzlabojas koncentrēšanās spējas, vērojami uzlabojumi valodas attīstībā, skaidrāk sāk runāt vārdus, sociālo un pašaprūpes iemaņu attīstības uzlabojumi, novērojama mazāka uzbudināmība, nervozitāte.

Mammas ir ļoti priecīgas par asistenta pakalpojumu, jo var savu dienu saplānot - pie daktera, friziera aizbraukt, uz veikaliem, pabūt viena bez sava bērna, jo ir drošs uzticams cilvēks, kam atstāt savu bērnu.

Ar speciālistu palīdzību, strādājot nodarbībās (ABAS nodarbības), bērns sāk runāt un komunicēt.

Mammas saņem no speciālistiem rekomendācijas, kā strādāt pie izrunas, kā pareizāk ar bērnu vingrot. Paldies, jo bērnu izaugsmei šie pakalpojumi ļoti vajadzīgi!

Bērns saņēmis Atelpas brīža pakalpojumu institūcijā, kur veikti izmeklējumu, kā rezultātā atklāta piena olbaltumu nepanesība, kas ir ļoti būtisks atklājums. Saņemot nepieciešamo diētu, bērns kļuvis mierīgāks, mazinājušās dažādas medicīniskas indikācijas, kas bija par iemeslu apgrūtinājumam dažādu sociālo pakalpojumu sniegšanā; ir uzlabojusies saskarsme un komunikāciju prasmes ar audio logopēdu, ar vecākiem, ar skolas pedagogiem, un bērna aprūpētājiem.

Bērns mācību gadu uzsāka novēloti, viņš ikdienā neapmeklē skolu. Bērnam veselības stāvokļa dēļ ir nokārtota mājmācība. Speciālā pedagoga konsultācijas dzīvesvietā bērnam ir ļoti palīdzējušas mācību vielas apguvē. Speciālais pedagogs sniedzis atbalstu, palīdzējis apgūt mācību vielu, izmantojot dažādas mācību metodes un mācību līdzekļus. Saņemot speciālista palīdzību, progress novērots visos mācību priekšmetos, un būtiski uzlabojušās komunikāciju prasmes. Bērns sekmīgi pabeidzis mācību gadu, un ir pārcelts nākamajā klasē.