sss

5.nodevums. Gala ziņojums "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem finansēšanas mehānisma izmēģinājumprojekta rezultātu novērtēšana" (saskaņots Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 21.05.2021.