Preses relīzes

Divas dienas, 25. un 26. maijā, notiks starptautisks seminārs “Kopā”, kas veltīts tā saucamās Bērna mājas (Barnahus) ieviešanai Latvijā.

Seminārā piedalīsies Islandes Bērnu mājas vadošie eksperti, kas prezentēs savu pieredzi un dalīsies ar aktuālākajiem jautājumiem, kas viņiem rodas darba gaitā un var palīdzēt Latvijas speciālistiem, veidojot Bērnu mājas Latvijas modeli. Būs runa par teorētiskajiem un praktiskajiem Bērnu mājas darbības aspektiem. Islandes bērnu psihologi un praktiķi analizēs savas pieredzes gadījumus un piemērus. Ir paredzētas arī praktiskās nodarbības un vēlāk – to analīze. Ceturtdien, 26. maijā, seminārā piedalīsies arī labklājības ministrs Gatis Eglītis.

„Bērna māja“ ir Islandē radīts starpdisciplinātas sadarbības modelis darbam ar seksuālā vardarbībā cietušajiem bērniem, kur darbojas proncips – visi speciālisti zem viena jumta. Bērnu nopratina vienu reizi tam speciāli sagatavotā neitrālā telpā. Ar cietušo runā apmācīts speciālists, bet sarunu citā telpā vēro citi, piemēram, izmeklētājs un tiesu medicīnas eksperts.

Pašlaik pastāvošā prakse Latvijā liecina, ka stāstu par notikušo seksuālo vardarbību bērnam šobrīd ir jāizstāsta vairākiem dažādiem speciālistiem (policistiem, mediķiem, psihologiem u.c.). Stāstījumu nesakritības gadījumā var rasties pamats bērna liecības apšaubīšanai, turklāt šādi bērns ir spiests atkal atsaukt atmiņā pārdzīvoto, kas rada atkārtotu emocionālu traumu.

Labklājības ministrija un Bērnu klīniskās universitātes parakstījušas sadarbības līgumu par projekta “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” nepieciešamo telpu atjaunošanas darbiem. Bērnu mājas jeb Barnahus telpu pielāgošanai  tiks novirzīti 1,06 miljoni eiro. 

Projekta partneri ir Islandes valdības Bērnu aizsardzības aģentūra, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, valsts SIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Projekta partneri ir Islandes valdības Bērnu aizsardzības aģentūra, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, valsts SIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Projekts jāievieš līdz 2024. gada aprīlim. Tā kopīgais finansējums  EEZ  programmas   ietvaros ir nedaudz vairāk nekā 2 miljoni eiro, no kuriem EEZ piešķirtais finansējums ir 1,7 miljoni eiro.

Vairāk par projektu LM tīmekļa vietnē - https://www.lm.gov.lv/lv/projekts/eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-2014-2021-gada-perioda-programmas-starptautiska-policijas-sadarbiba-un-noziedzibas-apkarosana-projekts-atbalsts-barnahus-ieviesanai-latvija