LM organizētās komitejas

Nosaukums

Kontaktpersona

Kontaktinformācija

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja

Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktora vietniece Evija Kūla

Tālrunis: 67021692

e-pasts: Evija.Kula@lm.gov.lv

Dzimumu līdztiesības komiteja

Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Agnese Gaile

 

Tālrunis: 67021625
e-pasts: agnese.gaile@lm.gov.lv