19.01.2023. konferences prezentācijas un videoieraksti

  • Labklājības ministrijas īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”

Baiba Stankēviča, projekta vadītāja

Videoieraksts

  • Lielbritānijas un citu valstu pieredze, ieviešot individuālā budžeta modeļa pieejas mehānismu

Dr Simon Duffy, Citizen Network Research (UK)

Videoieraksts

  • Individuālā budžeta modeļa pieejas metodikas izstrāde un aprobācija Latvijā

Alīna Dūdele, biedrības “Latvijas veselības ekonomikas asociācija” projekta vadītāja

Videoieraksts

  • Labās prakses piemēri:

Agnese Kviese, Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības centra “Brīnumiņš” vadītāja

Videoieraksts

Ieva Leimane-Veldmeijerebiedrības Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (RC ZELDA) direktore

Videoieraksts

Zanda Vītola, Ogres novada Sociālā dienesta projekta vadītāja

Videoieraksts

 

25. un 26.01.2023. reģionālo semināru prezentācijas

  • Labklājības ministrijas īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”

Baiba Stankēviča, projekta vadītāja

 

  • Individuālā budžeta modeļa pieejas metodikas izstrāde un aprobācija plānošanas reģionos – toreiz un tagad

Alīna Dūdele, biedrības “Latvijas veselības ekonomikas asociācija” projekta vadītāja

 

  • Labās prakses piemēri

Vija Vārtukapteine, Balvu novada pašvaldības sociālais darbinieks individuālā budžeta modeļa projektos

Ina Balgalve, Tukuma novada Sociālā dienesta direktore