1.nodevums - Metodikas izstrāde atbalsta apmēra noteikšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (Individuālā budžeta indikatīvā apmēra noteikšanas metodika) (neaprobētā versija)