Labklājības ministrija sagatavoja novērtējumu par augstākās izglītības iestāžu vides piekļūstamību kopā par 26 augstākās izglītības iestādēm un to 94 ēkām.

Vides piekļūstamība augstākās izglītības iestādēs (n=26) nodrošināta trīs iestādēs, bet augstākās izglītības iestāžu filiālēs (n=94) tā ir nodrošināta 7 iestādēs. Būtiska problēma ir tāda, ka ēkās, kurās ir nodrošināta vides piekļūstamība, nav nodrošinātas visas izglītības programmas, kas savukārt ierobežo cilvēku ar invaliditāti iespējas iegūt sev interesējošo profesiju.

Analīze par vides piekļūstamības pašnovērtējumu augstākās izglītības iestādēs