Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums dod iespēju sociālo pakalpojumu sniedzējam reģistrēties valsts informācijas sistēmā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs". Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai tāds pakalpojumu sniedzējs, kurš reģistrēts valsts informācijas sistēmā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs".

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai reģistrētu pakalpojumu sniedzēju, aktualizētu pakalpojuma sniedzēja datus, pārreģistrētu pakalpojumu vai apturētu sociālā pakalpojuma darbību, tā vadītājs, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā personas identifikācijas koplietošanas moduļa autentificēšanās iespējas autorizējas ministrijas tiešsaistes e-pakalpojumā ""Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācija""

 2. Iesniegumu iesniegšana
  1.) Pakalpojuma reģistrēšana

  Lai reģistrētu sociālo pakalpojumu sniedzēju, jāaizpilda e-pakalpojumā iesniegums "Iesniegums sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanai"

  2.) Pakalpojuma pārreģistrēšana

  Lai pārreģistrētu sociālo pakalpojumu sniedzēju, jāaizpilda e-pakalpojumā iesniegums "Iesniegums sociālo pakalpojumu sniedzēja pārreģistrēšanai"

  3.) Datu aktualizācija

  Lai aktualizētu datus par sociālo pakalpojumu sniedzēju, jāaizpilda e-pakalpojumā iesniegums "Iesniegums par pakalpojumu sniedzēja datu aktualizēšanu"

  4.) Darbības apturēšana

  Lai apturētu darbību sociālo pakalpojumu sniedzējam, jāaizpilda e-pakalpojumā iesniegums "Iesniegums par pakalpojumu sniegšanas apturēšanu"
  6.) Darbības atsākšana
  Lai atjaunotu darbību sociālo pakalpojumu sniedzējam, jāaizpilda e-pakalpojumā iesniegums "Iesniegums par pakalpojumu sniegšanas atsākšanu"

  7.) Izslēgt no reģistra

  Lai izslēgtu no reģistra sociālo pakalpojumu sniedzēju, jāaizpilda e-pakalpojumā iesniegums "Iesniegums par pakalpojumu sniedzēja izslēgšanu no reģistra"

  Valsts nodeva par pakalpojumu netiek iekasēta.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  E-pasts: Klients saņem elektroniski parakstītu lēmumu uz norādīto e-pastu.

  Pasts: Klients saņem parakstītu lēmumu uz norādītu adresi.

  Klātienē: Klients saņem parakstītu lēmumu Labklājības ministrijā, Rīgā, Skolas ielā 28.

Saņemt pakalpojumu