attēls

  • Pieteikšanās sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai

Sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai nepieciešams iesniegt aizpildītu iesniegumu, tajā norādītos pielikumus, kā arī iesnieguma 6. punktā norādītos dokumentus:

SU iesnieguma veidlapas aizpildīšanas vadlīnijas 


Aicinām sociālā uzņēmuma statusa pretendentus iepazīties ar Sociālās ietekmes izvērtēšanas vadlīnijām, ko sociālo uzņēmumu komisija izmanto, lai vērtētu uzņēmuma līdzšinējo darbību un nākotnes plānus sociālā uzņēmuma statusā.

No 2019. gada 1. jūlija Latvijā darbojas vienotā de minimis atbalsta uzskaites sistēma, kurā visas atbalsta sniedzēju institūcijas reģistrē atbalsta saņēmējiem piešķirto de minimis atbalstu.

Galvenās izmaiņas, kas skar atbalsta saņēmējus:

1. piesakoties uz atbalstu, de minimis uzskaites veidlapa vairs nav jāiesniedz atbalsta sniedzējam papīra formātā;

2. veidlapu, kas nepieciešama, lai pieteiktos de minimis atbalstam sagatavo de minimis atbalsta uzskaites sistēmā, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS);

3. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā saņem informāciju par piešķirto de minimis atbalstu;

4. de minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir lēmuma par de minimis atbalsta piešķiršanu datums.

Ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" var iepazīties ŠEIT.

 

Konsultācijas un informāciju par sociālā uzņēmuma statusa iegūšanas jautājumiem var saņemt:

  • pa tālruni 64 331 822 otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 12:00;
  • vai sūtot uz e-pastu: lm@lm.gov.lv