ESF_simboli

Kopš 2019. gada novembra cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja saņemt dažādus sociālos pakalpojumus individuālā budžeta modeļa izmēģinājuma projektā. To Labklājības ministrija īsteno sadarbībā ar 10 Latvijas pašvaldībām, piesaistot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Projekta mērķis ir izmēģināt jaunu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu darbībā 12 mēnešu periodā.

Martā, sākoties ārkārtas situācijai valstī COVID-19 dēļ, izmēģinājuma projekta īstenošana pilnībā apturēta netika, jo pastāvēja riski, kas varētu iestāties, apturot mērķa grupai jebkāda atbalsta nodrošināšanu uz nenoteiktu laiku.  Pakalpojumu ietvaros iespēju robežās atbalsts tika nodrošināts attālināti. Piemēram, personas ar garīga rakstura traucējumiem varēja saņemt psihologa konsultācijas, izmantojot videozvanu.

Tomēr, apkopojot informāciju par visu ārkārtas situācijas periodu, konstatēts, ka nodrošināto pakalpojumu apjoms bija būtiski samazinājies. Aprīlī pat par 51%, salīdzinot ar šī gada janvāri.

Ņemot vērā COVID-19 ietekmi, ir ierosināta izmēģinājuma projekta pagarināšana par trim mēnešiem. Tas nodrošinātu gan objektīvākus projekta īstenošanas rezultātus, gan iespēju kopumā 100 personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras dzīvo sabiedrībā, turpināt saņemt pakalpojumus vēl trīs mēnešus, līdz 2021. gada janvāra beigām. Izmēģinājuma projekta pagarināšanu un pakalpojumu nodrošināšanu plānots finansēt projekta esošā finansējuma ietvaros, nepalielinot kopējās projekta izmaksas.

Labklājības ministrija no 2016. gada jūlija īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 9.2.2.2./16/I/001 „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”, kā mērķis ir pilnveidot sociālo pakalpojumu sistēmu, izstrādājot un aprobējot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismus un atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu.