Sociālā kampaņa medijos "Sitieni starp kaimiņiem un savējiem skar arī tevi"

- Kampaņas atklāšana
Lai mazinātu sabiedrības iecietību pret vardarbību, šī gada 5.decembrī Labklājības ministrija uzsāka sociālo kampaņu "Sitieni starp kaimiņiem un savējiem skar arī tevi", aicinot līdzcilvēkus neignorēt vardarbību pret sievieti vai vardarbību ģimenē sev līdzās - pie kaimiņiem vai paziņu lokā.

Atklāšanas pasākuma fotogalerija

- Televīzijas klipi
Kampaņas ietvaros radīti divi televīzijas videoklipi, kuru mērķi ir vērst no vardarbības cietušo un viņu tuvinieku uzmanību, aicinot zvanīt uz atbalsta tālruni, lai saņemtu palīdzību. Lūdzam skatīt videoklipus zemāk:

https://www.youtube.com/watch?v=LTShhXd4lmQ
https://www.youtube.com/watch?v=WrQSPSwz1hQ

- Video: sociālais eksperiments
Kampaņas ietvaros tika organizēts sociāls eksperiments, kura ietvaros publiskā vietā tika nofilmēta inscinēta aina par vardarbību ģimenē. Videoklipa ietvaros fiksēta līdzcilvēku reakcija, kā arī sniegti psihologa ieteikumi, kā rīkoties, ja cilvēks kļūst par vardarbības aculiecinieku. Lūdzam skatīt videoklipu zemāk:

https://www.youtube.com/watch?v=NoI4II5vYYw

- Vizuālie materiāli
Kampaņas ietvaros izstrādāti informatīvi plakāti, kuru mērķis mudināt vardarbībā cietušo tuviniekus neklusēt un rīkoties, zvanot uz atbalsta tālruni, kā arī informēt vardarbībā cietušos par iespējām saņemt atbalstu, palīdzību un valsts apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus.

- Audio klips
Kampaņas ietvaros izstrādāts audio klips, kura mērķis mudināt vardarbībā cietušo tuviniekus neklusēt un rīkoties, zvanot uz atbalsta tālruni. Lūdzam klausīties audioklipu te:

-Publikācijas 

Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku kampaņas mērķa auditoriju, tika organizētas PR aktivitātes nacionāla mēroga un reģionālajos medijos.

Publikāciju piemēri:

Piemērs Nr.1 Piemērs Nr.2 Piemērs Nr.3  Piemērs Nr.4  Piemērs Nr.5

Sociālā kampaņa vardarbības pret sievietēm prevencei jauniešu vidū
- Lai vērstu jauniešu auditorijas uzmanību vardarbībai, iedrošinātu un motivētu jaunas meitenes neklusēt par vardarbību un rīkoties, kā arī, lai mazinātu vardarbības izpaltību jauniešu vidū, sadarbībā ar biedrību "Streetbasket", kas plašāk pazīstama kā Ghetto Games, izveidoti videoklipi komunikācijai sociālajos tīklos. Lūdzam skatīt viedoklipus te:

https://youtu.be/mZhddG1gk-Y

https://www.youtube.com/watch?v=LV6FUbzLSdg&t=11s

- Ielu sporta un kultūras pasākumi

Kopumā kampaņas ietvaros ir notikuši 28. Sporta pasākumi.

Atbalsta pieejamības veicināšana vardarbībā cietušajām sievietēm:  

Apmācības cietušo atbalsta tālruņa konsultantiem

Akcija "Pajautā juristam"

- Animācijas video:

1. daļa "Kas ir fiziska vardarbība?"

2.daļa "Kas ir psiholoģiska vardarbība?"

3.daļa "Kas ir vardarbīga kontrole un vajāšana?"

4.daļa "Kas ir seksuāla vardarbība?"

5.daļa "Kas ir ekonomiska vardarbība?"

6.daļa "Vardarbības veidi var būt dažādi"
 

Projekta noslēguma pasākums:

Foto no projekta noslēguma pasākuma:

attēls