Statuss:
Noslēdzies

logooo

Projekta nosaukums: “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2.kārta)”

Projekta Nr. 11.1.1.0/18/TP/004

Mērķis: atbalstīt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" vadības funkciju un atbalsta funkciju nodrošināšanu Labklājības ministrijā kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajā iestādē 2014.-2020.gada plānošanas periodā laika posmā no 2019. gada janvāra līdz 2023. gada aprīlim.

Projekta mērķa grupa: Labklājības ministrija kā ES fondu atbildīgā iestāde.

Projekta galvenās darbības:
1. ES fondu plānošana
2. ES fondu projektu iesniegumu atlases, tai skaitā vērtēšanas nodrošināšana
3. ES fondu uzraudzība
4. Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi.
5. Projekta vadības nodrošināšana

Projekta īstenošanas ilgums: no 2018. gada decembra līdz 2023. gada aprīlim (53 mēneši).

Finansējums: Darbību īstenošanai kopējais attiecināmais  finansējums ir 2 275 612 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 1 934 270 eiro un valsts budžeta finansējums – 341 342 eiro.

Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija

Kontakti:
Ineta Mača, projekta vadītāja
Eiropas Savienības fondu departamenta vecākā eksperte
Tālrunis: 67021595
E-pasts: Ineta.Maca@lm.gov.lv

Saistošie dokumenti:

2018. gada 4. septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 562 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi”