Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  ERAF projekts „Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija", Nr. 2.2.1.1/17/I/007 Labklājības ministrija Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena „IKT…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam Eiropas Sociālā fonda Plus 4.3.5.4. pasākuma projekts “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” Projekta mērķis ir paaugstināt sociālā darba efektivitāti un pilnveidot…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Mērķis  ir  izveidot nabadzības un sociālās atstumtības situācijas – datu un rīcībpolitiku – pārraudzības sistēmu, pilnveidot iekļaujoša darba tirgus rīcībpolitiku un personu ar invaliditāti atbalsta sistēmas, kā arī noteikt metodoloģiski…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros. Mērķis ir izstrādāt prognozēšanas rīku valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas, tostarp pensiju sistēmas, ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa…
  Informācija par EEZ finanšu instrumenta 2014.- 2021. gada programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” mērķiem, aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem Līguma…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Labklājības ministrija Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nosaukums: "Līdzsvars visiem (B4A)" (Nr. 881676-B4A) Projekta mērķis un galvenās aktivitātes: Projekts paredz dažādus informatīvus un skaidrojošus pasākumus gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, gan plašākai sabiedrībai,…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta nosaukums: “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2. kārta)” Projekta numurs: Nr. 10.1.2.0/18/TP/007 Mērķis: īstenot informatīvos un publicitātes pasākumus, lai veicinātu sabiedrības informētību…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nosaukums: “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2.kārta)” Projekta Nr. 11.1.1.0/18/TP/004 Mērķis: atbalstīt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"…