Statuss:
Īstenošanā

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros.

Mērķis ir izstrādāt prognozēšanas rīku valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas, tostarp pensiju sistēmas, ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes, ilgtspējas un efektivitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai.

Projekta mērķa grupa ir publiskās pārvaldes iestādes (Labklājības ministrijas un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) un valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas dalībnieki.

Projekta darbības:

  • Prognozēšanas rīka tehniskās specifikācijas izstrāde
  • Prognozēšanas rīka izstrāde
  • Sabiedrības izpratnes veidošanas, informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana

Projekta īstenošanas laiks no 2022. gada 6. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

Finansējums -  darbību īstenošanai kopējais attiecināmais finansējums ir 1 841 080.00 eiro, tai skaitā Attīstības un noturības mehānisma finansējums1 563 985.00 eiro un valsts budžeta finansējums – 277 095.00 eiro.

Projekta īstenotājs - Labklājības ministrija.