Labklājības ministrija sadarbībā ar Centrālo līgumu un finanšu aģentūru 17.05.2023. rīkoja semināru ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām par horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" projektu iesniegumu vērtēšanas kritērija piemērošanu.