Neskaidrību gadījumos par pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu/parreģistrēšanu zvanīt Diānai Stankēvičai, tel. 67782955;
Neskaidrību gadījumos par e-pakalpojuma darbību rakstīt uz e-pastu spolis.atbalsts@lm.gov.lv

Tehnisku iemeslu dēļ valsts iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm nav iespējams autorizēties, izmantojot vienoto autentifikācijas moduli. Lai ministrija manuāli piešķirtu tiesības  izmantot e-pakalpojumu, nepieciešams nosūtīt ministrijai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz elektroniskā pasta adresi lm@lm.gov.lv, norādot iestādes (valsts, pašvaldības vai pašvaldības iestādes) vienoto reģistrācijas numuru un personas kodu nodarbinātajai personai, kura iestādes vārdā būs tiesīga izmantot e-pakalpojumu.

E-pakalpojums "Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācija"