Ieteikumi diskrimināciju un stereotipus mazinošai komunikācijai ar sabiedrību (22.11.2022.)

Labklājības ministrija izstrādāja ieteikumus diskrimināciju un stereotipus mazinošai komunikācijai ar sabiedrību. Aicinām iepazīties ar metodisko materiālu.
Skatīt vairāk

Video materiāls par piekļūstamas vides veidošanu (10.11.2022.)

Labklājības ministrija sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju “SUSTENTO” izveidoja informatīvi izglītojošo video materiālu par piekļūstamas vides veidošanu.
Skatīt vairāk

Labās prakses ieteikumi vides piekļūstamības nodrošināšanai papildus LBN 200-21 noteiktajam (2022)

Labklājības ministrija ir sagatavojusi vadlīnijas, kuru mērķis ir sniegt apkopojumu par vides un informācijas piekļūstamības prasībām cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kas ir atrunātas Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvā LBN 200-21
Skatīt vairāk

Brošūra par pakalpojumu un vides piekļūstamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (2021)

Labklājības ministrija ir sagatavojusi brošūru par pakalpojumu un vides piekļūstamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
Skatīt vairāk

Vadlīnijas augstskolām par iekļaujošas studiju vides veidošanu (2020)

Vadlīnijas augstskolām par iekļaujošas studiju vides veidošanu ir izveidotas ar mērķi sekmēt augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti.
Skatīt vairāk

Ceļvedis iekļaujošas vides veidošanai valsts un pašvaldību iestādēs (2020)

Iekļaujošas vides ceļvedis ir izveidots ar mērķi pilnveidot publiskos pakalpojumus un rādīt piemēru kā valsts un pašvaldību iestādēm kļūt par iekļaujošas vides paraugu Latvijā un ārvalstīs.
Skatīt vairāk

Ieteikumi saziņas veidošanai ar cilvēkiem ar invaliditāti (2020)

Labklājības ministrija izstrādāja ieteikumus saziņas veidošanai ar cilvēkiem ar dažāda veida traucējumiem. Ieteikumi ir apkopoti pa traucējumu veidiem.
Skatīt vairāk

Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai (2018)

Vadlīnijas apkopo gan Latvijas normatīvajos aktos noteiktās prasības piekļūstamas vides izveidei cilvēkiem ar dažāda veida traucējumiem, gan dažādu valstu ekspertu izstrādātās rekomendācijas, kas sniedz plašāku ieskatu.
Skatīt vairāk