Vadlīnijas horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanai un uzraudzībai (2021-2027)

Labklājības ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju ir sagatavojusi vadlīnijas horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanai un uzraudzībai (2021-2027)
Skatīt vairāk

Dzimumu līdztiesības intervences kodu piemērošana DP pasākumiem (2021 - 2027)

Dzimumu līdztiesība ir viens no Eiropas sociālo tiesību pīlāriem un Eiropas Savienība ir apņēmusies veicināt vienlīdzīgu attieksmi un iespējas sievietēm un vīriešiem visās jomās.
Skatīt vairāk

Dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas. Vadlīnijas HP atspoguļošanai Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā (2021-2027)

Iekļaujošai sabiedrībai un diskriminācijas novēršanai ir jākļūst par jaunu normu Covid – 19 krīzes radītajos apstākļos.
Skatīt vairāk