• Sociālie uzņēmumi var saņemt kompensāciju par veikto Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) darba devēja daļu par nodarbinātajām personām ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem un vienreizēju algas kompensāciju par pirmo pilno kalendāra mēnesi, ja šī persona, uzsākot darba attiecības ar sociālo uzņēmumu, ir bijusi reģistrēta bezdarbnieka statusā.
  • Kompensāciju var saņemt visi sociālie uzņēmumi (ne tika darba integrācijas Sociālie uzņēmumi)
  • Kompensāciju var saņemt vienu reizi ceturksnī pēc visu iemaksu veikšanas VID par ceturkšņa 3. mēnesi, (pirmo kompensāciju varēs saņemt par 2021.gada 1.ceturksni, iesniedzot pieprasījumu pēc VSAOI iemaksu veikšanas par martu)
  • Kompensāciju nevar saņemt par tiem nodarbinātajiem, kuru atlīdzību finansē Altum vai Nodarbinātības valsts aģentūras aktivitāšu ietvaros
  • Kompensācijai tiek piemērots de minimis valsts atbalsta regulējums
  • Pirms VSAOI kompensācijas pieprasījuma veidlapas aizpildīšanas aicinām rūpīgi iepazīties ar Vadlīnijām VSAOI kompensācijai!

Vadlīnijas VSAOI kompensācijai