ES Padomes Sociālo jautājumu darba grupa

Visus jautājumus, par kuriem lēmumu pieņem Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās politikas ministru padome, vispirms izskata Sociālo jautājumu darba grupa, kas sagatavo ministru diskusijas un cenšas vienoties par strīdīgajiem jautājumiem Eiropas Savienības tiesību aktu projektos, kas attiecas uz nodarbinātības un sociālo politiku. Sociālo jautājumu darba grupā dalībvalstu intereses pārstāv dalībvalstu nozīmēti specializētie atašeji, piedaloties arī ekspertiem no galvaspilsētas. Darba grupas sanāksmes parasti notiek 1-2 reizes nedēļā. 

Latviju darba grupā pārstāv Labklājības ministrijas nozares padomnieki Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Linda Pauga un Maksims Ivanovs.