Statuss:
Īstenošanā
ESF
Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."

Projekts ,,Izvērtējumi pierādījumos balstītas sociālās politikas pilnveidei”

Projekta Nr. 4.3.4.3/1/24/I/001

Projekta mērķis: veicināt ģimenes un darba dzīves saskaņošanu un cilvēkkapitāla attīstību, veicot izvērtējumus par dažādiem dzīves kvalitātes uzlabošanas aspektiem un īstenojot sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus par ģimenes un darba dzīves saskaņošanas iespējām un vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas jautājumiem.

Projekta darbības:

  1. politikas veidošanai nepieciešamo izvērtējumu veikšana politikas veidotājiem;
  2. sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana sabiedrībai kopumā.

Lai risinātu izaicinājumus sociālajā politikā un pieņemtu pierādījumos balstītus lēmumus, politikas veidotājiem ir nepieciešams iegūt aizvien jaunu datu un pierādījumu bāzi, kas ir iegūta pētījumos, izvērtējumos un sabiedrības aptaujās.

Projektā tiks vērsta uzmanība uz ģimenes un darba dzīves saskaņošanu un cilvēkkapitāla attīstību, veicot vismaz 15 izvērtējumus, kas saistīti ar dažādiem darba un ģimenes dzīves saskaņošanas, kā arī dzīves kvalitātes uzlabošanas aspektiem šādās jomās:

  1. Darba tirgus, darba tiesības un darba aizsardzība.
  2. Sociālais darbs un sociālie pakalpojumi. 
  3. Bērnu un ģimenes tiesības.
  4. Personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas un vides un informācijas piekļūstamība. 
  5. Dzimumu līdztiesība. 
  6. Sociālā iekļaušana.

Lai veicinātu sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanu par ģimenes un darba dzīves saskaņošanas un dzīves kvalitātes uzlabošanas dažādiem aspektiem, tostarp dažādu nodarbinātības formu pieejamību, vienlīdzīgu iespēju veicināšanu, iekļaujošu darba vidi, universālo dizainu, vides piekļūstamību, diskriminācijas dzimuma, invaliditātes, vecuma dēļ atpazīšanu un izskaušanu, kā arī iespējām īstenot savas tiesības, t.sk. tiesības uz vienlīdzīgu darba samaksu, Projektā tiks īstenotas sabiedriskās domas aptaujas, izstrādāti informatīvie materiāli un īstenota integrēta mediju kampaņa.

Projekta rezultātā atbalstu saņems 1 nacionāla mēroga valsts administrācijas vai sabiedriskā iestāde - Labklājības ministrija un veikti 15 izvērtējumi.

Projekta kopējās izmaksas: 5 309 860 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums – 4 513 381 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 796 479 euro.

Projekts tiek īstenots no 2024. gada 24. aprīļa līdz 2029.gada 31.decembrim.

Annele Tetere

Projekta "Izvērtējumi pierādījumos balstītas sociālās politikas pilnveidei” vadītāja
Annele.Tetere [at] lm.gov.lv