Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.06.2020.
  ESF
  Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās, Nr. 9.2.1.1/15/I/001
  Statuss:
  Īstenošanā
  03.01.2019.
  ESF
  Projekta nosaukums: “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2. kārta)” Projekta numurs: Nr. 10.1.2.0/18/TP/007 Mērķis: īstenot informatīvos un publicitātes pasākumus, lai veicinātu sabiedrības informētību un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.01.2014.
  ESF
  Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums par izmaiņām rīcībpolitikā 2012., 2013. un 2014. gadā (padziļinātā tēma - parādsaistības) (1.izvērtējums) Pieejams šeit: Nodevums Pielikumi  …
  Statuss:
  Īstenošanā
  05.07.2010.
  ESF
  Kopš 2010.gada Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija īstenojusi trīs vērienīgus projektus, kas īstenoti ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu