Statuss:
Noslēdzies

attels

Projekta nosaukums: "Līdzsvars visiem (B4A)" (Nr. 881676-B4A)

Projekta mērķis un galvenās aktivitātes: Projekts paredz dažādus informatīvus un skaidrojošus pasākumus gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, gan plašākai sabiedrībai, lai atbalstītu Eiropas Savienības Padomes pieņemtās direktīvas par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem prasību ieviešanu.

Minētās direktīvas vispārējais mērķis ir nodrošināt vīriešu un sieviešu vienlīdzīgas iespējas darba tirgū un vienlīdzīgu attieksmi darbā, savukārt specifiskāk tā vērsta uz  piekļuves darba un privātās dzīves saskaņošanas iespējām uzlabošanu un ar ģimenes pienākumiem saistītu atvaļinājumu un elastīga darba nosacījumu izmantošanas veicināšanu.

Projekta īstenošanas periods: no 2020. gada 1. marta līdz 2022. gada 28. februārim

Finansējums: projekta kopējais finansējums 470 466,87 eiro (80% ir Eiropas Savienība programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" (2014–2020) finansējums un 20% – Latvijas valsts budžeta finansējums).

Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija sadarbībā ar sociālajiem partneriem – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju

Labklājības ministrijas aktivitāšu rezultāti:

Video par paternitātes atvaļinājumu
Video par aprūpētāja atvaļinājumu
Video par bērna kopšanas atvaļinājumu
Video par dažādiem (vairākiem) instrumentiem darba un privātās dzīves līdzsvarošanai  

Videostāstu sērija par tēviem bērna kopšanas atvaļinājumā, tapusi 2021. gada septembrī:

Raidierakstu sērija “Tēvu radio” par tēviem bērna kopšanas atvaļinājumā, tapusi 2021. gada septembrī:

Raksts “Ieteikumi tēviem veiksmīgai mājas pienākumu dalīšanai ar partneri”, 2021. gada 21. oktobris 

Raksts “Rotaļāšanās kā superspēja. Ieguvumi mazulim un tētim”, 2021. gada 14. oktobris 

Raksts “Latvijas tēvi bērna kopšanas atvaļinājumā: jau nākamgad ieviesīs otram vecākam nenododamo kvotu”, 2021. gada 1. oktobris 

Tiešsaistes nodarbību cikls:

Socioloģiskā aptauja par iedzīvotāju informētību, izpratni un pieredzi par darba un privātās dzīves līdzsvaru, jo īpaši saistībā ar bērnu un citu ģimenes locekļu aprūpi:

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības aktivitāšu rezultāti:

Rezultātu kopsavilkums:

Eiropas Komisija 2022. gada 5. septembra vēstulē atzinīgi novērtējusi projekta rezultātus – izveidotos metodoloģiskos materiālus, piemēram minot e-apmācību programmu darba devējiem un ieteikumus arodbiedrībām darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšanai koplīgumos, kas izmantojami ilgtermiņā. Novērtēts arī plašais izpratnes veidošanas aktivitāšu klāsts, lai aktualizētu dažādus darba un privātās dzīves līdzsvara aspektus un dzimumu stereotipus. Vienlaikus Eiropas Komisija kā nozīmīgus projekta rezultātus uzsvērusi labās prakses pieredzes apmaiņu un izveidoto Līdzsvara balvu, kas rāda labos piemērus un dod stimulu citiem darba devējiem savu darbinieku darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšanai.