covidtalrunis

Sanāksme: “Par aktualitātēm SAC darba organizācijā” 22.12.2021.

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 16.11.2021.

Ministru kabineta 2021. gada 16. novembrī pieņemtie grozījumi sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktajās speciālajās epidemioloģiskās drošības prasībās

Sociālo pakalpojuma sniegšanas nosacījumi periodā no 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 11.10.2021.

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 16.11.2021.

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 30.09.2021.

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 26.08.2021.

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 08.07.2021.

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 03.06.2021.

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 20.05.2021.

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 06.05.2021.

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 22.04.2021.

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 08.04.2021.

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 01.04.2021.

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 25.03.2021.

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 18.03.2021.

SIA GenMedica Baltic pamācība valsts apmaksāto antigēnu testu veikšanai ar Genrui antigēnu testiem.

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 04.03.2021.

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 11.03.2021.

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 25.02.2021.

Vadlīnijas “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25. panta, un Ministru kabineta 12.02.2021. rīkojuma Nr. 83 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” izpildei par izdevumu, kas radušies par individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādi, kompensēšanu”

VM  Rekomendācijas sociālās aprūpes iestādēm – algoritmi  

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 18.02.2021.

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 11.02.2021.

Saites nepieciešamai informācijai VM, VI, SPKC un NVD tīmekļvietnēs

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 04.02.2021.

Rīcības plāns Covid-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

Prezentācija: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 28.01.2021.

Sociālajiem aprūpes centriem tuvākajā laikā piegādās Covid-19 eksprestestus un pulsa oksimetrus

Apstiprināts rīcības plāns Covid-19 ierobežošanai sociālās aprūpes institūcijās

Vadlīnijas Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteikto  piemaksu par ar Covid-19 inficētu personu un šo personu kontaktpersonu aprūpi noteikšanai

Aicinājums ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām aizpildīt anketu par COVID-19 vakcināciju

Rekomendācijas sociālās aprūpes iestādēm saistībā ar Covid-19

Vadlīnijas aprūpes nodrošināšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās Covid-19 izplatības ierobežošanai

 Valsts apmaksātas Covid-19 analīzes – kam tās veic un kā jārīkojas

Aicinām iesaistīties sociālās aprūpes institūciju klientu un darbinieku atkārtotā testēšanā uz Covid-19

Video: Vadlīnijas pašvaldību sociālās aprūpes centiem un pašvaldībām. CIIPL 47. panta (2) un (3) daļa (pārskatu aizpildīšana)

Par epidemioloģiskās drošības situācijas uzlabošanu institūcijās masveida inficēšanās gadījumos 06.01.2021.

Par epidemioloģiskās drošības nodrošināšanu institūcijās 08.01.2021.

Veselības ministrijas aicinājuma vēstule

Metodiskie norādījumi aprūpētājām

LM aicina pašvaldības pievērst papildu uzmanību epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanai sociālo pakalpojumu institūcijās

VM: par personu veselības stāvokļa uzraudzību sociālās aprūpes institūcijās 

VM: par rekomendācijām telpām karantīnas pasākumu veikšanai un Covid-19 inficēto personu izolēšanai

Veselības inspekcijas rekomendācijas telpām karantīnas pasākumu veikšanai un Covid-19 inficēto personu izolēšanai