covidtalrunis

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 08.12.2022.

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 31.03.2022.

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 10.02.2022.

Balstvakcinācija

Sanāksme: “Par aktualitātēm SAC darba organizācijā” 22.12.2021.

SIA GenMedica Baltic pamācība valsts apmaksāto antigēnu testu veikšanai ar Genrui antigēnu testiem.

VM  Rekomendācijas sociālās aprūpes iestādēm – algoritmi  

Saites nepieciešamai informācijai VM, VI, SPKC un NVD tīmekļvietnēs

Informatīvais ziņojums "Par aktualizēto Rīcības plānu Covid-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās"

Prezentācija: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 28.01.2021.

Vadlīnijas Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteikto  piemaksu par ar Covid-19 inficētu personu un šo personu kontaktpersonu aprūpi noteikšanai

Aicinājums ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām aizpildīt anketu par COVID-19 vakcināciju

Rekomendācijas sociālās aprūpes iestādēm saistībā ar Covid-19

Vadlīnijas aprūpes nodrošināšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās Covid-19 izplatības ierobežošanai

 Valsts apmaksātas Covid-19 analīzes – kam tās veic un kā jārīkojas

Video: Vadlīnijas pašvaldību sociālās aprūpes centiem un pašvaldībām. CIIPL 47. panta (2) un (3) daļa (pārskatu aizpildīšana)

Par epidemioloģiskās drošības situācijas uzlabošanu institūcijās masveida inficēšanās gadījumos 06.01.2021.

Par epidemioloģiskās drošības nodrošināšanu institūcijās 08.01.2021.

Veselības ministrijas aicinājuma vēstule

Metodiskie norādījumi aprūpētājām

LM aicina pašvaldības pievērst papildu uzmanību epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanai sociālo pakalpojumu institūcijās

VM: par personu veselības stāvokļa uzraudzību sociālās aprūpes institūcijās 

VM: par rekomendācijām telpām karantīnas pasākumu veikšanai un Covid-19 inficēto personu izolēšanai

Veselības inspekcijas rekomendācijas telpām karantīnas pasākumu veikšanai un Covid-19 inficēto personu izolēšanai