• Latvijas  Nacionālais  ziņojums par 4. Pasaules sieviešu konferencē Pekinā pieņemto Deklarāciju un rīcības platformu un Ģenerālās asamblejas 23. Speciālās sesijas rezultātiem, 2014. gads